Politika povrata

Naplata oglasa:

Ako niste u potpunosti zadovoljni kupnjom, u roku od 3 dana od datuma kupnje, u potpunosti ćemo vam vratiti cijenu narudžbe.